La Colegiul Naţional Petru Rareş, în intervalul 08.02.2021-12.02.2021 orele se vor desfăşura conform scenariului galben:

„a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în
unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor
şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor
din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor protecţie

b)Participarea zilnică, în sistem on line a
elevilor din celelalte clase/ani de studiu”