RESURSE UMANE

Resurse umane

 

 1. a) Personal didactic

 

 • învățători
 • profesori
 • consilier şcolar
 • învățător itinerant/de sprijin

 

Cadrele didactice ale C.N. „Petru Rareș” Beclean sunt calificate în proporţie de 100 %.

Cadrele didactice manifestă dorinţa de formare continuă şi perfecţionare profesională, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. De asemenea, profesorii C.N. „Petru Rareș” Beclean aplică noul curriculum, urmărind modernizarea actului de predare – învățare – evaluare, prin utilizarea de strategii didactice activ-participative.

 

 1. b) Personal didactic auxiliar

 

 • informatician
 • secretar şef
 • secretar
 • administrator patrimoniu contabil șef
 • contabil
 • administrator patrimoniu
 • bibliotecar
 • laborant
 • supraveghetor de noapte
 • tehnician
 • pedagog

 

Personalul didactic auxiliar este calificat în proporţie de 100 %. Personalul didactic auxiliar contribuie într-o mare măsură la actul educaţional special, specific unităţii de învăţământ.

 

 1. c) Personal nedidactic

 

 • muncitor bucătar
 • paznici
 • îngrijitoare curăţenie
 • magaziner
 • fochist

 

Personalul nedidactic asigură buna funcţionare a instituţiei şcolare prin susţinerea activităţilor în corpurile de clădire destinate activităților școlare, în internatul și cantina şcolii.

 

 1. d) Elevii

 

Unitatea de învățământ școlarizează elevi pe următoarele nivele de învățământ/zi:

  • Ciclul primar, clasele pregătitoare – a IV-a: câte o clasă/nivel
  • Ciclul gimnazial, clasele V-VIII: 6 clase
  • Ciclul liceal, clasele IX-XII: 24 clase
 • Ciclul liceal, clasa a XIII-a: o clasă cu frecvență redusă

 

Total: 35  + 1 = 36 de clase