RESURSE MATERIALE

Resurse materiale

 

            Unitatea şcolară are patru clădiri, compuse din următoarele spaţii:

 

a) spaţii destinate procesului instructiv-educativ

 

săli de clasă: 24 + 6 + 5 = 35

cabinete de limba română: 2

cabinet de matematică: 1

cabinet de istorie: 1

cabinet de geografie: 1

cabinet de fizică: 1

cabinet de biologie: 1

cabinet de engleză: 1

cabinet de franceză: 1

cabinet discipline economice: 1

cabinet de chimie: 1

cabinet consiliere: 1

cabinete de informatică: 3

centru de documentare şi informare: 1

sală festivă: 1

sală profesorală: 1

cabinet itinerant/logopedie: 1

sală de sport:

b) spaţii destinate internatului și cantinei

 

dormitoare

grupuri sanitare

sală de mese

bloc alimentar

spălătorie

 

c) spaţii administrative

 

birouri administraţie

arhivă

magazii

centrală termică

c) alte spaţii

 

teren sintetic.