VIZIUNEA ȘI MISIUNEA

Viziunea școlii

Unitatea noastră şcolară urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale, prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, în vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale.

Conform modelului cultural european, unul care tinde să devină universal, educaţia  primeşte un rol din ce în ce mai important.

Viziunea Colegiului Național „Petru Rareș” este justificată prin educaţia pentru calitate, eficienţă şi interes pentru valorile umanitare. În vederea realizării acestei viziuni, misiunea noastră pentru perioada 2016-2020 este să promovăm principiile unui management de calitate, să realizăm un climat educaţional incluziv, să respectăm principiul egalizării şanselor în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale.

O altă latură a viziunii unităţii noastre de învăţământ este aceea de a performa un act didactic de calitate, centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din România şi din UE. Într-un cadru şcolar stimulativ se vor desfăşura proiecte şi programe educaţionale destinate tuturor elevilor interesaţi de formarea personală şi profesională, de educaţia de-a lungul întregii vieţi (lifelong learning), racordându-ne la exigenţele şcolii europene actuale.

Activităţile noastre au menirea de a acoperi nevoile educaţionale de toate tipurile, de la vârsta preşcolară şi şcolară până la cea adultă, cum ar fi comunitatea părinţilor, menită să aducă educaţia formală, informală şi non formală la indici de calitate ridicaţi.

 

Misiunea Şcolii

Școala…un univers al științei, al visurilor, al speranței. Pentru fiecare copil, visul de a-și lărgi orizontul cunoașterii prinde contur cu fiecare pas făcut în acestă lume feerică. Necunoscutul capătă câte un licăr de lumină în orice zi petrecută pe tărâmul școlii, iar misterele vieții se descoperă rând pe rând.

Aceste reverii se transformă în realitate la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean. Școala noastră reprezintă locul ideal pentru descoperire, cunoaștere și devenire. „Sapere aude” este sloganul după care ne ghidăm cu toții. Elevi și profesori, împreună îndrăznim să știm, să gândim pentru ca mai apoi să devenim un model ideal. Cu multă dragoste, răbdare și dăruire, profesorii Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean, își ghidează elevii spre descoperirea sinelui și a tainelor științei. La rândul lor, școlarii își dedică timpul și depun toate eforturile pentru ca drumul lor în viață să fie presărat cu succese si satisfacții. Motto-ul școlii noastre, „SAPERE AUDE!” încurajează atât părinții, cât și profesorii dar mai ales elevii să își unifice forțele cu scopul cunoașterii depline.

Misiunea școlii, având în vedere că influențează/ghidează în mod direct conturarea și dezvoltarea vieții unui tânăr, este una covârșitoare. Școala trebuie să dezvolte comunicarea deschisă, asertivă, să promoveze inovația, creativitatea, inițiativa personală și participarea activă la viața comunității. Capacitatea de a-ți pune ție mai întâi întrebări esențiale, pe care apoi să le adresezi și dascălilor tăi, capacitatea de a formula răspunsuri clare și precise, capacitatea de a-ți formula civilizat, dar mai ales de a-ți susține opiniile… iată doar câteva dintre lucrurile pe care le așteptăm cu toții de la școală (indiferent că suntem elevi, profesori sau părinți). Școala trebuie să-i ajute pe elevi să gândească critic, cu propria minte, nu să reproducă ceea ce au gândit alții înaintea lor. Să îi ajute să aibă încredere în propriile forțe și să scoată din ei tot ceea ce este bun, nu să evidențieze în permanență răul. Elevii așteaptă de la școală să promoveze voluntariatul și activitățile extrașcolare, pentru că astfel, își pot descoperi și dezvolta aptitudinile.

Progresul este ținta școlii noastre. Împreună formăm o mare și unită familie, unde fiecare membru își îndeplinește sarcinile pentru ca succesul să fie absolut. Sloganul colegiului reprezintă impulsul care te înalță în zborul spre ideal dar și un îndemn pentru toți viitorii școlari să pășească cu încredere pe poarta școlii noastre pentru că reușita este garantată.

Elevul ar trebui să simtă că învață nu doar pentru a ști, ci și pentru a face și, mai ales, pentru a fi. Împlinirea ființei noastre nu se poate desăvârși decât îndrăznind să facem o călătorie esențială: cea în noi înșine. Să descoperim lumea din jur, dar să nu uităm de miracolul lumii lăuntrice. Dacă mesajul SAPERE AUDE te-a călăuzit spre CNPR Beclean, atunci te va călăuzi toată viața…

 

 

1.1 ŢINTE STRATEGICE

 

Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern, propunem următoarele ţinte strategice:

 

 T1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate.

Acest scop vizează  crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare  cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi, cu sprijinul bisericii consolidând astfel parteneriatul şcoală – comunitate.

 

            T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev.

Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii didactice pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.

 

T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor:

Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultură și de cult a societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.

 

T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

Scopul vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească.

 

               T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local și naţional

Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunității.