COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

Componența comisiei:

prof. Todoran Liana – responsabil comisie

prof. Zinveliu Diana

prof. Corăbian Aurora

prof. Mureșan Lavinia

prof. Corcea Niculae

prof. Năstase Delia

prof. Nicula Nelia

prof. Tofană Maria

prof. Cioban Adriana

prof. Măierean Ovidiu

prof. Pașca Liana

prof. Timaru Ioan

prof. Ungur Diana

prof. Dănilă Leon

prof. Miron Costel

prof. Pop Cristian

prof. Ortoanu Petru

prof. Marian Constantin

prof. Pop Vasile

prof. Florean Dora

prof. Săplăcan Lia

prof. Florean Filip

prof. Laczko Nunuța

prof. Stanciu Elisabeta

prof. Rus Corina

prof. Magdea Crina

prof. Balaș Adrian

prof. Mureșan Ligia

prof. Horja Liliana

prof. Chiș Ioan

prof. Mureșan Flavius – FR