INFORMATICĂ ȘI TIC

Componența comisiei:

prof. Adriana Cioban – responsabil comisie

prof. Nicula Mircea Cristian

prof. Luca Flavius

prof. Mureșan Flavius

prof. Măierean Ovidiu