SPORT ȘI ARTE

Componența comisiei:

prof. Marian Constantin – responsabil comisie

prof. Pop Cristian

prof. Nușfelean Viorel

prof. Pop Cristian Alexandru

prof. Corăbian Aurora

prof. Săsărman Alexandra