ISTORIE, GEOGRAFIE

Componența comisiei:

prof. Florean Filip – responsabil comisie

prof. Năstase Delia

prof. Dănilă Leon

prof. Chiș Ioan

prof. Roman Cristina

prof. Pop Danina

prof. Abodi Melania