MATEMATICĂ

Componența comisiei:

prof. Stanciu Elisabeta – responsabil comisie

prof. Săplăcan Lia

prof. Ortoanu Petru

prof. Timaru Ioan

prof. Timbuș Oana