ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN

ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE FACE PÂNĂ LA ORA 8:30

 

ELEVII VOR AVEA ASUPRA LOR:

1.CARTEA DE IDENTITATE(BULETINUL)

2. CARNETUL DE ELEV

 

POȚI FI ELIMINAT DIN EXAMEN DACĂ:

1 Majoritatea celor eliminaţi au fost prinşi copiind. Aceştia nu numai că nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacului, dar nici nu li se recunosc notele de la probele deja promovate

2 Intrarea în sală cu manuale, dicţionare, notiţe, aparatură de calcul sau de comunicare, se sancţionează cu eliminarea din sală, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu.

3 Alt motiv pentru care unui candidat i se poate cere să părăsească sala este comportamentul din timpul examenului, inclusiv vorbitul cu colegii.

4 Atenţie la aşa numitele „semne pentru corectori” pe care le puteţi face involuntar. Conform metodologiei de examen, scrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea ei. Puteţi scrie doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosiţi numai creion negru. Folosirea altei culori poate fi considerată semn distinctiv. Când greşiţi, tăiaţi fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Mai multe linii pot fi considerate semn.

5 Anularea unei lucrări se poate face după încheierea examenului şi în situaţia în care corectorii găsesc răspunsuri identice la mai mulţi candidaţi.