BACALAUREAT 2016

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2016, se vor susține la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV din BISTRIȚA, Str. Calea Moldovei, Nr.18.

ÎNSCRIERE LICEU 21.07.2016-29.07.2016

MULŢUMIM PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR CARE AU AVUT ÎNCREDERE ÎN CEEA CE ÎNSEAMNĂ COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ”

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

1. CERERE TIP(SE GĂSEŞTE LA SECRETARIATUL CNPR)

2. FOAIE MATRICOLĂ

3. ADEVERINŢĂ CU NOTELE DE LA  EVALUARE NAŢIONALĂ

4. COPII ACTE DE IDENTITATE ELEV ŞI PĂRINŢI(OBLIGATORIU  CERTIFICARE DE NAŞTERE LEGALIZAT)

5. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

6. DOSAR PLIC

 

BACALAUREAT 2016. MULT SUCCES!!!

Repartizare candidati E-a

Examenul se va desfăşura în corpul  D . Sălile de examen sunt situate la parter şi la etajul 1 al clădirii. Sălile de la 1 la 7 sunt situate la parterul clădirii iar cele de la 8 la 12 la etajul I

Accesul candidatilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate sau a paşaportului, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei –între 8:00 – 8 :30.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile
si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent
dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
  În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în nici un fel intre ei.
   Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.